VVIP

OMG!!!


kenapakah...??
apakah...????

ini semua gara-gara......
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
idea dahsyat puan dokter ketua...
v
v
v
v
v
v
alamatnye keluarlah pos baru disini
PHLEBOTOMIST


sekian

terima kasih kepada pelakon saya
Pn.Shamal & Pn Erwani..
hehe